Disclaimer

De informatie op deze website is onder voorbehoud van typefouten. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de website. De eigenschappen en voordelen van producten, genoemd op deze website, komen voort uit informatie die openbaar op internet te vinden is. Ontdekbed.nl is hier niet persoonlijk aansprakelijk voor. Copyright berust op alle teksten en foto`s van deze website en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Ontdekbed.nl gebruikt, veranderd of gekopieerd worden.